Overvejer du at bortadoptere? Sådan er reglerne

Hvis du er gravid og ikke ønsker at beholde barnet efter fødslen, så har du mulighed for at bortadoptere. Læs her, hvordan en bortadoption foregår.

Det er svært at være gravid og i tvivl, om man har lyst til, mulighed for eller ressourcer til at beholde barnet.

Går du med tanker om bortadoption, og har du brug for vejledning og støtte, så er du meget velkommen til at kontakte Holdepunkts rådgivere her på skjultgravid.dk. At bortadoptere et barn er en svær beslutning, som kan vække en masse svære og nogle gange også modsatrettede følelser. Det kan derfor være en god hjælp at søge rådgivning.

Beslutter du dig for en bortadoption, skal du kontakte Familieretshuset.

LÆS OGSÅ: Dine muligheder for hjælp og støtte efter fødslen

Skal barnets far give tilladelse til bortadoptionen?

Hvis barnets far har del i forældremyndigheden, skal han give samtykke til bortadoptionen.

Har han ikke del i forældremyndigheden, vil han blive bedt om at underskrive en erklæring.

Venter du barn med én, du ikke er i et fast forhold med, har du pligt til at oplyse, hvem der er eller kan være barnets far, så faderskabet kan blive fastslået. Selvom du ønsker at bortadoptere barnet, gælder det krav stadig. På Holdepunkts hjemmeside kan du læse mere om reglerne for faderskab og forældremyndighed.

Sådan foregår en bortadoption

Hvis du inden fødslen har besluttet, at barnet skal bortadopteres, bliver barnet typisk anbragt på et spædbørnshjem eller i en plejefamilie kort tid efter fødslen.

Bortadoptionen er dog ikke gennemført, før du og eventuelt også barnets anden forælder giver jeres endelige samtykke. I skal altså bekræfte, at I stadig ønsker at gennemføre bortadoptionen. Det kan I tidligst gøre tre måneder efter barnets fødsel. Frem til samtykket har I tid til at tænke og mærke efter, og i den tid kan I til enhver tid fortryde beslutningen om bortadoption.

Der findes to former for bortadoption

  1. Åben adoption: Her vil barnet have kendskab til og mulighed for at bevare kontakten til sin biologiske familie.
  2. Anonym adoption: Her kender I som biologiske forældre ikke barnets adoptivforældre, og barnet får ikke informationer om, hvem I er.

De fleste bortadoptioner er anonyme.

Har du nogle ønsker til den familie og det miljø, barnet skal vokse op i, vil Adoptionsnævnet så vidt muligt forsøge at imødekomme dem, når de behandler sagen. Du har dog ikke mulighed for at få oplyst, hvem der ender med at adoptere barnet.

Du kan få sorgorlov efter bortadoptionen

Når et spædbarn bortadopteres inden 32 uger efter fødslen, har du mulighed for at holde 14 ugers sorgorlov med barselsdagpenge.

Orloven starter den dag, bortadoptionen træder i kraft.

Kan jeg følge med i, hvordan det går med barnet?

Du kan få indsigt i de anonyme opfølgningsrapporter, der laves et år efter bortadoptionen, og når barnet fylder 4, 7, 10, 13 og 16 år.

Hvis du ønsker adgang til rapporterne, kan du kontakte Adoptionsnævnet.

Kan jeg fortryde en beslutningen om bortadoption?

Det er muligt at fortryde helt frem til, at du giver det endelige samtykke. Derefter kan en bortadoption ikke længere annulleres. Det er derfor vigtigt, at du bruger tiden efter fødsel og frem til samtykket på at mærke grundigt efter, hvordan beslutningen føles.

Har du brug for vejledning og støtte kan du altid kontakte Holdepunkts rådgivere her på skjultgravid.dk.

Her kan du få hjælp

Klik på din region og se, hvor du kan søge støtte og vejledning eller akut hjælp.
Region HovedstadenRegion SjællandRegion SyddanmarkRegion MidtjyllandRegion Nordjylland