eller gå til Alle emner

Familielinjen

Familielinjen er Mødrehjælpens landsdækkende telefonrådgivning for gravide og børnefamilier. Du kan henvende dig anonymt og få rådgivning inden for familielivets områder. Se nedenfor, hvad vi blandt andet rådgiver om.

Vi rådgiver blandt andet om

 • Skilsmisse/samlivsophævelse

  Står du over for samlivsophævelse/separation, kan du have behov for en samtale og rådgivning i forhold til de mange følelsesmæssige, juridiske og praktiske spørgsmål, du skal forholde dig til omkring børn, bolig, økonomi med mere. Familielinjen kan hjælpe dig med at få et overblik over situationen, og rådgive dig om hvordan du kan forholde dig – hvilke myndigheder, du skal henvende dig til med de forskellige problemstillinger. 

 • Samarbejdsproblemer omkring børn

  Når man ikke længere lever sammen som familie, men har børn sammen, er der mange forhold omkring børnene, som kræver et fortsat samarbejde mellem forældrene. Der kan opstå situationer, som du gerne vil drøfte med en udenforstående – dine rettigheder og din håndtering af vanskelighederne – inden du tager problemstillingerne op med den anden forælder eller henvender dig til myndighederne for at få ændret forholdene.

 • Graviditet/abort

  Måske har du behov for at tale med en udenforstående om din graviditet – om overvejelser om at gennemføre graviditeten eller overvejelser om abort. Du kan få rådgivning om sociale og juridiske spørgsmål, og du har også mulighed for at tale om de følelsesmæssige dilemmaer, du oplever. 

  Du har også mulighed for at få en støttesamtale, hvis du oplever psykiske eftervirkninger efter at have fået foretaget en abort. 

 • Sociale rettigheder

  På Familielinjen kan du få råd og vejledning om sociallovgivningen. Der vil være tale om generel rådgivning, da det er vanskeligt at forholde sig til konkrete sager/afgørelser telefonisk.

 • Juridisk rådgivning

  Du har mulighed for at snakke med Familielinjens jurist, og du kan henvende dig med spørgsmål om:

  • Ægteskab og samliv
  • Skilsmisse/samlivsophævelse                           
  • Samvær
  • Forældremyndighed
  • Bopæl
  • Bidrag
  • Økonomi og gæld
  • Ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen

  Du tilbydes op til 30 minutters juridisk rådgivning. Gør dig derfor gerne nogle overvejelser inden samtalen om, hvad der er vigtigst for dig at få vendt, og hold dig så vidt muligt til én konkret juridisk problemstilling.

  Er der kø til juristen?

  Der kan forekomme ventetid. Står du i kø op til lukketid, er der desværre en risiko for, at vores jurist ikke når at tale med dig, da vores telefonsystem automatisk lukker ned ved endt åbningstid.

  Husk, at du også har mulighed for at tale med vores kompetente rådgivere uden for den juridiske rådgivnings åbningstid. Det er desuden muligt at få juridisk rådgivning på Familiechatten.

Anonymitet, underretning, tavshedspligt og sikkerhed

 • Anonymitet

  På Familielinjen er du anonym, da du hverken skal oplyse navn eller CPR-nummer og vi kan ikke se, det telefonnummer, du ringer fra.

  Når rådgivningen er slut, registrerer rådgiveren dog oplysninger om din bopælskommune, alder, henvendelsesårsag m.v. Disse oplysninger er helt generelle og anonyme og bidrager til, at vi løbende kan justere vores indsats og gøre rådgivningen så god som mulig.

  Da rådgiverne hos Mødrehjælpen har underretningspligt skal vi underrette kommunen, hvis der er bekymring for dig eller dit barns trivsel. Da du er anonym, kan vi dog kun lave en underretning, hvis du selv vælger at oplyse dit navn, adresse eller cpr.nr.

 • Underretning

  Du kan have tillid til, at oplysninger om dig og din familie ikke gives videre til nogen uden for Mødrehjælpen. Mødrehjælpen er dog forpligtet til at underrette kommunen, i tilfælde hvor der er bekymring for dig eller dit barns trivsel, så du og din familie kan få støtte og hjælp derfra.

  Du er imidlertid anonym på Familielinjen, og du bestemmer selv, om du vil give oplysninger om dit navn, adresse, CPR-nummer m.v. Vi kan derfor ikke underrette kommunen, medmindre du selv beslutter at give os de relevante oplysninger.

 • Tavshedspligt

  Rådgiverne hos Mødrehjælpen har tavshedspligt, både mens vi er i rådgivningen, og når vi er stoppet. Det vil sige, at vi ikke giver oplysninger om dig og din familie videre til nogen udenfor Mødrehjælpen.

  Undtagelse til tavshedspligten: Mødrehjælpen er forpligtet til i tilfælde, hvor der er bekymring for dig eller dit barns trivsel at underrette kommunen. Da du er anonym på chatten, kan vi imidlertid kun lave en underretning, hvis du giver os de nødvendige oplysninger om dit navn, CPR-nummer m.v.

  Læs mere om underretning.

 • Sikkerhed

  Telefonrådgivningen er en samtale mellem dig og rådgiveren, og ingen andre kan høre, hvad du og rådgiveren taler om. Rådgiverne kan ikke se dit telefonnummer, eller hvor du ringer fra.

  Rådgiverne rådgiver kun fra Mødrehjælpens lokaler.