English
Væk fra siden!
Viden og råd

Stalking og chikane, når et forhold er slut

Efter at have brudt med en partner oplever nogle at blive udsat for stalking eller chikane fra ekspartneren.

Hvis du har levet i et parforhold, hvor din partner har kontrolleret, styret og måske slået dig, er det ikke altid nok at forlade personen. Mange oplever, at partneren fortsat forsøger at opretholde kontrollen via stalking, hvilket gør det meget svært at komme videre. Se længere nede på siden, hvor du kan få hjælp, og hvad du selv kan gøre, hvis du bliver udsat for stalking.

Hvad er chikane og stalking?

Stalking er en form for psykisk vold. Stalking defineres i loven ved “systematisk og vedvarende forfølgelse og chikane”. Nogle voldsudsatte oplever, at ekspartneren forsøger at ødelægge deres forhold til børnene ved for eksempel at sige, at den voldsudsatte er en dårlig forælder, misbruger eller psykisk syg. I nogle tilfælde er chikanen så omfattende, at det kaldes stalking. Det kan være, hvis din ekspartner gentagne gange for eksempel:

 • Følger efter dig, når du er ude af hjemmet
 • Opsøger dig på din bopæl eller arbejde (ikke i forbindelse med børns samvær)
 • Står på lur eller holder på gaden foran dit hjem
 • Ringer eller sms’er overdrevet hyppigt
 • Giver dig uønskede gaver (f.eks. blomster)
 • Skifter mellem kærlighedserklæringer og voldsomme trusler
 • Truer med at tage sit eget liv eller truer dig og dine nærmeste
 • Spreder falske rygter om dig
 • Laver hærværk eller begår indbrud i dit hjem

Foregår chikanen og overvågningen digitalt?

Stalking skaber utryghed

Det er normalt at føle angst og utryghed, hvis du bliver udsat for forfølgelse. Både hvis du hele tiden venter på næste episode fra stalkeren, eller hvis der er stilhed, som omvendt kan gøre dig stresset, hvis du er bange for, at der er noget stort undervejs. Den første videnskabelige undersøgelse af stalking i Danmark viser, at følgerne er værst, når der har været et intimt forhold mellem stalker og offer. Man risikerer at få psykiske, fysiske og sociale følgevirkninger som for eksempel:

 • Koncentrationsbesvær
 • Hovedpine
 • Isolation fra venner og familie

Se flere resultater fra undersøgelsen hos Statens Institut for Folkesundhed.

Hvis I har børn sammen

Du kan føle dig handlingslammet og opleve det som et tilbageskridt, når du er nødsaget til at se din forfølger. Det kan for eksempel være, når du overleverer børnene, eller hvis du møder ham i familieretten, fordi I har en sag kørende. Vær opmærksom på, at du kan bede om seperate møder i Familieretshuset, hvis du har været udsat for vold.

Der findes ikke nemme udveje til at samarbejde med en stalker eller en tidligere voldelig partner om fælles børn. Uanset hvad, må din ekspartner ikke opsøge dig igen og igen, når du ikke ønsker det. Vedvarende chikane og forfølgelse er ulovligt, og du kan se herunder, hvad du kan gøre.

LÆS OGSÅ: Samvær med barnet efter et voldeligt forhold

Stalking er strafbart

Siden 1. januar 2022 har stalking været strafbart. Ændringen i straffeloven betyder, at en stalker nu kan straffes, selvom der ikke i forvejen har været udstedt et tilhold.

Sammen med lovændringen blev der iværksat 14 initiativer for at komme stalking til livs.

Læs mere om dem i denne nyhed på altinget.dk

Sæt en stopper for forfølgelsen

 • De første skridt
 • Beskyt dig selv
 • Få rådgivning og hjælp

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 18. august 2022.

Få den nyeste viden