Mødrehjælpens rådgivning

Familieskaber

Familieskaber yder rådgivning, støtte og netværksskabende aktiviteter til familier med børn på op til tre år bosiddende i Brønderslev Kommune.

Familieskaber støtter familier bosiddende i Brønderslev Kommune gennem forskellige rådgivningstilbud samt frivillige netværksskabende aktiviteter i lokalområdet. Formålet er at styrke netværk, forældrekompetencer, kost- og motionsvaner i familien samt job- og uddannelsessituationen hos forældrene.

Tilbuddet har flere forskellige fagpersoner tilknyttet, hvilket sikrer de deltagende familier en tværfaglig og helhedsorienteret hjælp, som tager udgangspunkt i netop deres behov.

I Familieskaber tilbyder vi

Individuel rådgivning
Forældrene kan få råd og vejledning om blandt andet skilsmisse/samlivsophævelse, konflikthåndtering, samarbejdsvanskeligheder, tvivl i forhold graviditet eller abort, økonomi og boligforhold. Familieskaber tilbyder også parsamtaler.

Gruppeforløb
Gravide og mødre tilbydes gruppeforløb, hvor de kan mødes med andre og få viden og sparring. Der er op til 10 kvinder i grupperne, og forløbene har en varighed på seks eller otte uger.

Gruppeforløbene har forskellige temaer:

  • Graviditet
  • Familieliv
  • Parforhold
  • Forældreskab
  • Uddannelse og job

Der deltager altid to fagpersoner i grupperne.

Aktiviteter og netværk

I Familieskaber er der også tilbud om frivillige aktiviteter som mentorordning, fællesspisning, oplevelsesture eller kreativt samvær i samarbejde med Mødrehjælpens lokalforening i Brønderslev.

Interesseret? Sådan kontakter du os

Har du lyst til at deltage, eller vil du høre mere? Du kan få mere information eller bestille tid til en samtale ved at kontakte:

Rådgiver
Mette Madsbøl
Telefon: 20 63 90 36

Rådgiver
Gitte Christensen
Telefon: 20 63 85 36 (telefontid mandage kl. 09.00 – 13.00)

E-mail: info@familieskaber.dk

Hvor foregår det?

Præstevænget 1, 1. sal (ovenpå SFO’en)
9320 Hjallerup

Find det på Google Maps

I Familieskaber kan man møde disse fagpersoner:

  • Socialrådgivere
  • Sundhedsplejerske
  • Jordemoder
  • UU-vejleder
  • Frivilligkoordinatorer

Få den nyeste viden