Støt English
Væk fra siden!
Viden og råd

Samvær med barnet, når I går fra hinanden

Når I går fra hinanden, bliver skilt eller separeret, skal I aftale, hvordan jeres barn skal se den forælder, det ikke bor hos.
samvaer-med-barnet-naar-i-gaar-fra-hinanden-holdepunkt-modelfoto-taget-af-thomas-wass-evaldsen
Modelfoto taget af Thomas Wass Evaldsen

Samvær er kontakten mellem barnet og den forælder, som barnet ikke længere bor sammen med. Selvom I ikke længere skal bo sammen og være et par, er I stadig fælles om at være barnets forældre, og det er vigtigt for jeres barn at bevare en god kontakt til jer begge. I er begge ansvarlige for at jeres barn sikres denne kontakt.

Samvær er uafhængigt af forældremyndigheden

Fælles forældremyndighed er ikke ensbetydende med, at I skal have barnet lige meget hos jer i en deleordning (for eksempel en 7/7-ordning eller en 14/14-ordning). Ligeledes har barnet som udgangspunkt ret til at være sammen med begge forældre – uanset forældremyndighed. Dog kan en forælder, der ikke ønsker samvær med sit barn, ikke tvinges til samvær.

Samvær til barnets bedste

En samværsordning skal altid være til jeres barns bedste. Derfor skal I blandt andet overveje:

  • barnets alder
  • barnets egne ønsker til samværet
  • afstanden mellem jeres hjem
  • barnets kontakt med samværsforælderen indtil nu
  • om barnets dagligdag hænger sammen
  • søskende

Her på siden kan du læse, hvordan I laver en samværsordning, ud fra om I er enige eller uenige. I Familieretshusets samværsguide kan du også læse mere om, hvad I skal tænke på, når I aftaler samvær.

Omfanget af samvær

Bortset fra særlige situationer, hvor Familieretshuset kan fastsætte et midlertidigt kontaktbevarende samvær som et standardiseret minimumssamvær, angiver loven ikke noget standardsamvær.

Samværet skal nemlig fastsættes, så det er bedst for det enkelte barn, og kan derfor spænde fra et meget begrænset samvær (i særlige situationer intet samvær) og op til halvdelen af tiden (en deleordning). Vi har samlet det vigtigste, der er at vide om de forskellige måder, man kan indrette sig på som skilsmissefamilie.

Feriesamvær

Udover det løbende samvær i weekender og hverdage er det en god idé også at overveje samværet i ferier.

Få hjælp hos Familieretshuset

Hvis I ikke kan blive helt enige om, hvilken samværsordning der vil være bedst for jeres barn, kan I bede Familieretshuset om en børnesagkyndig rådgivning for at få hjælp og vejledning til at lave en samværsaftale.

Familieretshuset tilbyder for eksempel også konfliktmægling og samarbejdskurser.

Enige om samværet?

Hvis I er enige om, hvordan samværet skal være, kan I selv lave en aftale om, hvornår, hvor ofte og hvordan samværsforælderen skal se barnet.

Hvis I selv kan aftale samvær, er der ikke behov for at henvende jer til Familieretshuset.

I kan finde en blanket her, hvis I gerne selv vil aftale samværet skriftligt.

Jeres egen aftale gælder på samme måde, som hvis I indgår den på et møde i Familieretshuset. Blanketten indeholder også en tvangsfuldbyrdelsesklausul, der betyder, at I kan få hjælp i Familieretten, hvis én af jer ikke overholder aftalen.

Læs her, hvad der er vigtigt at vide, inden I laver en samværsaftale.

Uenige om samværet?

I kan få hjælp af Familieretshuset, hvis I ikke kan blive enige om samværet. Læs om, hvad der sker, og hvordan Familieretshuset kan hjælpe, hvis I er uenige om samværet.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 14. april 2021.

Få den nyeste viden