English
Væk fra siden!
Viden og råd

Samvær med barnet, når I går fra hinanden

Når I går fra hinanden, bliver skilt eller separeret, skal I aftale, hvordan jeres barn skal se den forælder, det ikke bor hos.
samvaer-med-barnet-naar-i-gaar-fra-hinanden-holdepunkt-modelfoto-taget-af-thomas-wass-evaldsen
Modelfoto taget af Thomas Wass Evaldsen

Samvær er kontakten mellem barnet og den forælder, som barnet ikke længere bor sammen med. Barnet har ret til at have tid med jer begge, selvom I ikke længere skal bo sammen og være et par. I er stadig fælles om at være barnets forældre, og I er begge ansvarlige for at jeres barn sikres denne kontakt.

Samvær er uafhængigt af forældremyndigheden

Fælles forældremyndighed er ikke ensbetydende med, at I skal have barnet lige meget hos jer i en deleordning (for eksempel en 7/7-ordning eller en 14/14-ordning). Ligeledes har barnet som udgangspunkt ret til at være sammen med begge forældre – uanset forældremyndighed. Dog kan en forælder, der ikke ønsker samvær med sit barn, ikke tvinges til samvær.

Samvær til barnets bedste

En samværsordning skal altid være til jeres barns bedste. Derfor skal I blandt andet overveje:

 • barnets alder
 • barnets egne ønsker til samværet
 • afstanden mellem jeres hjem
 • barnets kontakt med samværsforælderen indtil nu
 • om barnets dagligdag hænger sammen
 • søskende

Her på siden kan du læse, hvordan I laver en samværsordning, ud fra om I er enige eller uenige. I Familieretshusets samværsguide kan du også læse mere om, hvad I skal tænke på, når I aftaler samvær.

Omfanget af samvær

Bortset fra særlige situationer, hvor Familieretshuset kan fastsætte et midlertidigt kontaktbevarende samvær som et standardiseret minimumssamvær, angiver loven ikke noget standardsamvær.

Samværet skal nemlig fastsættes, så det er bedst for det enkelte barn, og kan derfor spænde fra et meget begrænset samvær (i særlige situationer intet samvær) og op til halvdelen af tiden (en deleordning). Vi har samlet det vigtigste, der er at vide om de forskellige måder, man kan indrette sig på som skilsmissefamilie.

Feriesamvær

Udover det løbende samvær i weekender og hverdage er det en god idé også at overveje samværet i ferier.

Få hjælp hos Familieretshuset

Hvis I ikke kan blive helt enige om, hvilken samværsordning der vil være bedst for jeres barn, kan I bede Familieretshuset om en børnesagkyndig rådgivning for at få hjælp og vejledning til at lave en samværsaftale.

Familieretshuset tilbyder for eksempel også konfliktmægling og samarbejdskurser.

Enighed om samværet?

Hvis I er enige om, hvordan samværet skal være, kan I selv lave en aftale om, hvornår, hvor ofte og hvordan samværsforælderen skal se barnet.

Hvis I selv kan aftale samvær, er der ikke behov for at henvende jer til Familieretshuset.

I kan finde en blanket her, hvis I gerne selv vil aftale samværet skriftligt.

Jeres egen aftale gælder på samme måde, som hvis I indgår den på et møde i Familieretshuset. Blanketten indeholder også en tvangsfuldbyrdelsesklausul, der betyder, at I kan få hjælp i Familieretten, hvis én af jer ikke overholder aftalen.

Læs her, hvad der er vigtigt at vide, inden I laver en samværsaftale.

Uenighed om samværet?

Hvis der opstår konflikter, som gør samarbejdet svært, kan I kontakte Familieretshuset og bede om hjælp til at lave aftaler om samværet eller om at få en afgørelse om samværet.

I kan finde et ansøgningsskema på Familieretshusets hjemmeside, som skal udfyldes i den forbindelse.

 • Når Familieretshuset har modtaget ansøgningsskemaet, bliver I indkaldt til et møde. Familieretshuset tilbyder en række forskellige mødetyper, for eksempel familiemæglingsmøder og udredningsmøder. Det er Familieretshuset, der på baggrund af oplysningerne i ansøgningsskemaet beslutter, hvilket tilbud der passer bedst i jeres sag. I nogle situationer vil de måske ringe til jer for at få nogle flere oplysninger. Har der været vold i familien eller mistanke om det, vil I ikke blive indkaldt til et fælles møde, med mindre I begge giver samtykke til det.
 • Hvis I ikke selv kan nå frem til en løsning, kan Familieretshuset træffe en afgørelse om, hvor meget samvær barnet skal have med den forælder, barnet ikke bor hos. Vurderer Familieretshuset, at samværssagen er af indgribende betydning for barnet, eller at jeres sag er kompleks, og der er alvorlige bekymringer for barnets trivsel, vil sagen efter en tværfaglig udredning imidlertid blive givet videre til Familieretten, som træffer en afgørelse.
 • For at undgå at jeres barn på grund af uenighed mellem jer mister kontakten til den af jer, som barnet ikke bor med, har Familieretshuset mulighed for at træffe en midlertidig afgørelse om samvær eller en afgørelse om midlertidigt kontaktbevarende samvær.

Holdepunkt – Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning til mor og far – kan du læse i rådgivningsartikler, hvis I allerede har en samværsordning.

Når Familieretshuset eller Familieretten fastsætter samvær

 • Familieretshusets eller Familierettens vurdering
 • Omfanget af det fastsatte samvær
 • I får tilsendt et samværsdokument
 • Klageadgang

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 27. juli 2022.

Få den nyeste viden