Det mener vi

Det mener Mødrehjælpen om børnefamiliepolitik

Børnefamilier skal sikres vilkår, der fremmer trivslen i familien og skaber udviklende rammer for børn og forældre.
boernefamilier-skal-sikres-bedst-mulige-vilkaar-foto-thomas-wass-evaldsen
Modelfoto taget af Thomas Wass Evaldsen

Danmarks primære råstof er mennesker. Mennesker som kan og vil bidrage til udviklingen af vores samfund og være med til at sikre, at vi også i fremtiden har et af verdens bedste velfærdssamfund. Børnefamilierne har afgørende betydning for at sikre råstoffet til Danmarks fremtid.

Børnefamilierne skal derfor sikres vilkår, der understøtter trivsel og udviklende rammer for såvel børn som forældre. Imidlertid er mange børnefamilier presset i dagens Danmark. Det kommer til udtryk i lav fertilitetskvotient, høj skilsmisserate og i de mange rådgivninger af pressede og fortvivlede forældre, som vi hver dag har i Mødrehjælpen.

Fokus på sårbarhed og social mobilitet

Familier med sociale, sundhedsmæssige eller øvrige ressourcemæssige udfordringer befinder sig ofte i en ekstra udsat position. Det er derfor afgørende, at disse familier får den nødvendige hjælp og støtte af både staten og civilsamfundet til at skabe grundlaget for en familie i trivsel.

Nødvendigheden af bedre vilkår og støtte til sårbare familier ses i mønstret med fortsat lav social mobilitet. Danmark ligger desværre under gennemsnittet, i forhold til at børn opnår et højere uddannelsesniveau end deres forældre.

Det har vi sagt om børnefamiliepolitik

Sådan arbejder Mødrehjælpen med børnefamilier

Mødrehjælpen støtter gravide og børnefamilier i sårbare situationer med socialfaglig, juridisk og økonomisk rådgivning. Gennem rådgivningen sætter vi forældre i stand til at skabe en tryg opvækst for deres børn, og samtidig giver kontakten til vores brugere os en indsigt i, hvilke udfordringer der fylder hos børnefamilierne i dagens Danmark.

Den viden bruger vi politisk til at arbejde for at forbedre vilkårene for enlige forsørgere, gravide og børnefamilier.

Læs mere om Mødrehjælpens fortalerarbejde.

Få den nyeste viden